Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Kosten

Internetscheiding

Het totaal tarief voor een internetscheiding via mediation bedraagt € 850,- incl. btw en excl. griffierecht (kosten rechtbank).

Vaste prijsafspraak

Bij een scheidingsmediation wordt uitgegaan van drie tot vijf gesprekken bij mij op kantoor. Afhankelijk van de bijkomende werkzaamheden zoals verslaglegging, berekeningen en opstellen overeenkomsten, kan ik met u een vaste prijs afspreken die ligt tussen de € 1.500,- en € 2.500,- incl. btw. Dit is wel exclusief de rechtbankkosten (griffierecht).

Uurtarief mediation

Het standaard mediation-uurtarief in familiezaken bedraagt € 90,- incl. btw per persoon. In arbeidszaken bedraagt het uurtarief € 160,- excl. btw.

Uurtarief advocatuur

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het voor uw zaak te rekenen tarief met u besproken en wordt wanneer mogelijk een inschatting van de benodigde tijd gemaakt om uw zaak goed en naar uw wensen te kunnen behandelen. Maas Advocatuur & Mediation hanteert een zeer concurrerend uurtarief waartegenover ook een uitstekende prestatie geleverd wordt. Het tarief kan afhankelijk zijn van het financiële belang van de zaak en/of de vereiste spoed.

Wijze van berekening

Maas Advocatuur & Mediation berekent de kosten op basis van de aan uw dossier bestede tijd, die uiteindelijk wordt afgerond op eenheden van zes minuten. En dat is alleen de tijd die effectief aan uw zaak is besteed. Deze bestede tijd wordt nauwgezet bijgehouden en in een urenspecificatie bij de declaratie aan u verantwoord. Zo gaat u zien dat Maas Advocatuur & Mediation altijd maximaal effectief met zijn tijd en uw kosten omgaat.
Het te declareren uurtarief is altijd ‘all-in’ en wordt dus niet belast met verdere opslagen zoals kantoorkosten.

Door te belasten kosten (verschotten)

Naast de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan de werkzaamheden, kunnen er verschotten aan u worden doorberekend. Dat zijn de kosten die Maas Advocatuur & Mediation voor uw dossier aan derden betaalt, zoals griffierechten, uittreksels en deurwaarderskosten. Ook over deze kosten wordt natuurlijk geen opslag berekend.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Rechtshulp is er voor iedereen. In Nederland is het wettelijk zo geregeld dat mensen die een advocaat of mediator niet kunnen betalen, toch hulp kunnen krijgen. De overheid betaalt in dat geval een groot deel van de kosten. Dat heet 'gesubsidieerde rechtsbijstand'. Als bij het eerste gesprek de indruk bestaat dat u daarvoor in aanmerking komt verzorgt Maas Advocatuur & Mediation daarvoor de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien die aanvraag wordt toegekend dan wordt een zogenaamde ‘toevoeging’ afgegeven. In dat geval betaalt u voor wat betreft de werkzaamheden, afhankelijk van uw inkomen, uitsluitend een eigen bijdrage. Alle overige kosten zoals griffierecht, kosten van uittreksels, maar ook een eventuele proceskostenveroordeling vallen daarbuiten. Indien u overigens een toevoeging heeft krijgt u van de overheid ook nog eens een zeer hoge korting op het griffierecht.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Daar vindt u ook direct de grenzen voor het inkomen en vermogen.

Vaste prijs

Als de opdracht zich daartoe leent, kan een vaste prijs worden afgesproken.