Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Second opinion bij rechtsbijstandsverzekeringsgeschillen

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt en u het niet eens bent met:
• het standpunt van uw verzekeraar dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft
• de wijze waarop uw zaak door uw verzekeraar wordt behandeld
dan kunt u een second opinion laten uitvoeren op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar. In iedere rechtsbijstandsverzekering is dat geregeld in de 'geschillenregeling'.

Geen redelijke kans van slagen

Als uw rechtsbijstandsverzekeraar vindt dat u met uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft dan heeft dat tot gevolg dat er geen dekking wordt verleend en dat u hetzij de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening moet nemen, dan wel met uw zaak moet stoppen. En dit, terwijl u wellicht stellig van mening bent dat u toch echt een sterke zaak hebt.
Op grond van de geschillenregeling kunt u uw zaak dan voorleggen aan een externe deskundige die de zaak herbeoordeelt (second opinion). Meestal mag u die deskundige zelf kiezen maar dat hangt af van de polisvoorwaarden. Zo'n externe deskundige is vrijwel altijd een advocaat. Uw verzekeraar betaalt de kosten van die advocaat. Indien die second opinion advocaat van mening is dat de zaak wél een redelijke kans van slagen heeft dan is uw rechtsbijstandsverzekeraar verplicht om alsnog dekking te verlenen. Is de second opinion advocaat het eens met uw rechtsbijstandsverzekeraar dan behoeft er geen dekking te worden verleend. U kunt de procedure dan natuurlijk wel op eigen kosten voeren. Wordt u in die procedure dan toch in het gelijk gesteld dan moet uw rechtsbijstandsverzekeraar achteraf de door u gemaakte kosten vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag en mits de kosten redelijk zijn.
Als uw verzekeraar toch dekking moet verlenen en u voor uw procedure een advocaat nodig hebt dan mag dat niet worden gedaan door de second opinion advocaat.

Oneens met de behandelwijze uw verzekeraar

Als uw rechtsbijstandsverzekeraar uw zaak niet behandelt op de wijze zoals u zich dat voorstelt dan kunt u uw zaak voorleggen aan een externe deskundige (second opinion). Over de vraag wie dat is moeten u en uw verzekeraar het wel eens zijn. Zo'n externe deskundige (ook wel: bindend adviseur) is vrijwel altijd een advocaat. Uw verzekeraar betaalt de kosten van die advocaat. De partij die volgens de advocaat geheel of grotendeels gelijk heeft met betrekking tot de wijze van behandeling mag de behandeling voortzetten op de wijze zoals de advocaat dat dan heeft aangegeven. Dat kan dan zelfs weer een advocaat van uw keuze zijn.
In ieder geval mag dat niet worden gedaan door de advocaat die bindend heeft geadviseerd.

Vrije advocaatkeuze
Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in november 2013 dienen rechtsbijstandverzekeraars de verzekerde vrij te laten in de keuze van hun advocaat als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarvoor het inschakelen van een advocaat niet wettelijk verplicht is. Later heeft de rechter daar nog eens uitdrukkelijk de AWBZ-indicatieprocedures en de UWV-ontslagprocedure aan toegevoegd.

Maas Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring in het uitvoeren van second opinions. De advocaat onderzoekt de zaak grondig en schrijft een gedegen advies waarin helder wordt uiteengezet waarom de advocaat het wel of niet met u of de rechtsbijstandsverzekeraar eens is.