Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Contracten

Het recht kent talloze bepalingen waarin de gevolgen van overeenkomsten van uiteenlopende aard worden geregeld, zoals koop, huur, lastgeving, geldlening, ruil, opdracht en zelfs schenking.

Uit deze afspraken vloeien rechten en plichten voort die grote en ingrijpende financiële gevolgen kunnen hebben. Het is zaak om op deskundige en doeltreffende wijze u hierin wegwijs te maken en te adviseren.