Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Arbeidsrecht

Het geluk van veel mensen hangt in grote mate af van een gezonde werkrelatie. Maar als het enigszins tegenzit dan blijken arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer best wel ingewikkeld te zijn. Het arbeidsrecht regelt deze materie heel uitvoering, vaak zelfs dwingend, maar dikwijls zijn arbeidsovereenkomsten heel summier opgesteld en blijft men met vragen zitten.
Arbeidsrecht is overigens niet beperkt tot het ontslagrecht. Zo helpt Maas Advocatuur & Mediation in zowel de proces- als de adviespraktijk bedrijven en werknemers bij het opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten of bedrijfsreglementen. Deskundige juridische hulp is zeker gewenst in geval er sprake is van ontslag, of het nu een ontbinding via de kantonrechter betreft of een ontslagvergunningsprocedure bij het UWV. Zeker aangezien in het kader van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 enorme veranderingen in het ontslagrecht zijn doorgevoerd, is juridische bijstand zeer nuttig en hebt u vast wel eens wat vragen daarover.
Maas Advocatuur & Mediation geeft antwoord op die vragen.