Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Mediation (vervolg)

Mediationovereenkomst

Mediation slaagt alleen als alle betrokken partijen willen meewerken aan houdbare oplossingen. Dat wordt vóór en na afloop van het mediationtraject vastgelegd.
Voordat het mediationtraject start, tekent u samen een mediationovereenkomst.
In die mediationovereenkomst staan de uitgangspunten bij mediation:
• Gesprekken vinden plaats op basis van vrijwilligheid
• Gesprekken zijn vertrouwelijk
• Mediator en betrokken partijen spannen zich in voor opbouwende gesprekken
• Uitspraken en voorstellen tijdens de mediation zijn niet bindend
• Mediation schort eventuele andere procedures op.

Bindende vaststellingsovereenkomst

Als u samen met succes tot afspraken komt, legt de mediator de afspraken vast in een bindende vaststellingsovereenkomst.