Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Mediation (vervolg)

Kies wel een ‘echte’ mediator

‘Mediator’ is geen beschermde titel. Dat betekent dat iedereen in Nederland zich mediator kan noemen. Om zich juist met de hoogste kwaliteit te onderscheiden stelt de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de hoogste eisen aan de mediators die in haar register zijn ingeschreven. Van een MfN-registermediator mag dan ook topkwaliteit worden verwacht. Daarom is een MfN-registermediator verplicht om zijn kennis op peil te houden door middel van bijscholing, een goede focus op zijn beroep te houden door middel van intervisie en onderworpen aan tuchtrecht. Dat kan van een niet-registermediator niet worden gezegd. Mediation bij een MfN-registermediator is dan ook serieus werk.

Expertise van erkende mediator

De mediator van Maas Advocatuur & Mediation is zo’n specialist en ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Met een mediator van Maas Advocatuur & Mediation kiest u dan ook voor topkwaliteit.

Mediationovereenkomst

Mediation slaagt alleen als alle betrokken partijen willen meewerken aan houdbare oplossingen. Dat wordt vóór en na afloop van het mediationtraject vastgelegd.
Voordat het mediationtraject start, tekent u samen een mediationovereenkomst.
In die mediationovereenkomst staan de uitgangspunten bij mediation:
• Gesprekken vinden plaats op basis van vrijwilligheid
• Gesprekken zijn vertrouwelijk
• Mediator en betrokken partijen spannen zich in voor opbouwende gesprekken
• Uitspraken en voorstellen tijdens de mediation zijn niet bindend
• Mediation schort eventuele andere procedures op.

Bindende vaststellingsovereenkomst

Als u samen met succes tot afspraken komt, legt de mediator de afspraken vast in een bindende vaststellingsovereenkomst.